Loading......
  •   info@aquababy.sk
  •   0917 990 426

Gymbaby

Milé, pestré, pohybové aktivity pre detičky od 3 mesiacov sprevádzané hudobnými, tanečnými prvkami

Lekcie
Každá hodina je prispôsobená momentálnej nálade detí. Striedajú sa dynamické a upokojujúce časti s motivačnými
Prínos
Cvičenie ich privedie k motorickým a psychomotorickým zručnostiam. Deti sa prirodzene naučia rozvíjať pohyblivosť, koordináciu pohybov, rovnováhu, orientáciu v priestore, spoznávať svoje telo a samé seba
Sociálny kontakt
V spoločnosti iných detí sa naučia sociálnym kontaktom a komunikácii s ostatnými deťmi. Výsledky týchto cvičení nemusia byť viditeľné hneď na hodine. Niektoré deti sa prejavia neskôr alebo doma v prostredí, ktoré je im známe
Vývoj dieťaťa
Cieľom našich hodín je vytvorenie podmienok pre celkový rozvoj a vývoj dieťaťa ako aj vytvorenie podmienok pre rodičov, aby mohli s deťmi tráviť príjemný čas, spoznávať a pozorovať deti v nových pohybových spoločenských aktivitách a zároveň si vymieňať skúsenosti s inými rodičmi

Cena kurzu

55 Eur /8 týždňov
  • Ospravedlnenú lekciu možno nahradiť v rámci trvania kurzu
  • alebo preniesť do nového (uhradeného) kurzu
Prihláška


Gymbaby Senec

  • Penzión Doas, Slnečné jazera Sever 2582, Senec


Gymbaby Galanta

  • Z. Kodálya 787/6

Prihláška na gymbaby

Fitmama

skupinové workgym cvičenia pre maminky pod vedením kvalifikovanej trénerky

prítomnosť detičiek samozrejmá - u nás v gyme sa pohrajú

viac info na 0917 990426

Prihláška Fitmama

Back To Top